8353146
E9Fz6caUaPxXl/RNWHDsLES1XA33dNiBV|yDMWhkU9G9dJqC4i0adxnO1Vr/Iwra
Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm
Tin tức
0

Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm

Sáng ngày 20/09/2015, Trường THPT Quỳ châu đã tổ chức họp hội cha mẹ học sinh đầu năm.

Sáng ngày 20/09/2015, Trường THPT Quỳ châu đã tổ chức họp hội cha mẹ học sinh đầu năm.
Về dự có Bác Trần Văn Lan - hội trưởng và toàn thể các phụ huynh của hơn 1.200 học sinh về dự.

Hội nghị đã nghe kế hoạch phát  của nhà trường và hướng tới kỹ niệm 50 thành lâph trường, Bác Lan đã báo cáo kết quả hoạt động của hội năm học 2014-2015 và ơhương hướng nhiệm vụ năm 2015-2016. Hội nghị đã thảo luận, giải đáp và đi đến thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Một số hình ảnh

IMG20150920091649.jpg

IMG20150920091649.jpg

http://thpt.quychau.nghean.vnedu.vn/hinh-anh/hinh-anh-hoi-nghi-cha-me-hoc-sinh-nam-hoc-2015-2016/